Làm thế nào để được 45 ngày miễn lãi khi dùng thẻ tín dụng 2021?

Khi chi tiêu và mua sắm qua thẻ tín dụng, bạn sẽ có một khoảng thời gian miễn lãi, thông thường là 45 ngày, để hoàn trả lại tiền cho ngân hàng mà không bị tính phí và lãi suất. Tùy theo loại thẻ tín dụng có thể lên tới tối đa 55 ngày.

  • Ngày sao kê thẻ tín dụng
  • Ngày đến hạn thanh toán
  • Ngày giao dịch
  • Ngày hệ thống
  • Dư nợ tín dụng
  • Khoản thanh toán tối thiểu
  • Thời gian ân hạn
  • Phí trả chậm.

Để giúp Các Bạn hiểu nhanh hoặc cần tư vấn nhanh hãy để chúng tôi làm giúp Các Bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.